Van der Lande maakt het overzichtelijk

Van notulen tot archief

Notuleerbureau van der Lande helpt u uw bedrijfsprocessen te bewaken en verbeteren. Maakt bijvoorbeeld uw archief in orde zodat u nooit meer naar documenten hoeft te zoeken. Of zorgt ervoor dat elke vergadering klip-en-klaar wordt vastgelegd. Met de notulen van Conny van der Lande zijn afspraken voor iedereen helder.

Met een archief bewaart u het overzicht

Wilt u nooit meer moeten zoeken naar stukken? Weet u wel hoeveel tijd (en dus geld) u bespaart met een goed archief?

Ik help u een archief op te zetten aan de hand van een thesaurus, een trefwoordenlijst waarin alle belangrijke stukken, nota’s, brieven en andere belangrijke correspondentie worden ondergebracht. Indien u een heel groot archief hebt, kan het ook een numeriek archief worden.

Met een archief worden de processen van een bedrijf, organisatie of vereniging goed bewaakt. Daarnaast kan een stukje historie ook grote waarde hebben voor ondernemingsraden. Door mijn jarenlange werkervaring in de ambtenarij weet ik wel raad met rommelige archieven. U kunt mij inhuren om archieven zowel op te zetten als op te schonen. Dit kan zowel fysiek en digitaal.

Geschiedenis voor de toekomst
Naast dat archieven belangrijk zijn voor het overzicht, kunnen ze ook gebruikt worden om de historie van uw bedrijf te bewaren. Veel bedrijven staan er niet bij stil hoe leuk het is om deze geschiedenis in kaart te brengen: altijd handig om later op terug te kunnen kijken.

Neem contact op voor een overzichtelijk archief

Met notulen vangt u de essentie van een vergadering

Het valt nog niet mee om vergaderingen goed te notuleren, zeker als het om een objectief verslag gaat. Als externe partij bied ik uitkomst. Zo notuleer ik al meer dan 20 jaar vergaderingen en schuif ik geregeld aan als ambtelijk secretaris voor ondernemingsraden.

Ik heb veel ervaring opgedaan als notulist en ambtelijk secretaris. Taken en competenties die hierbij horen zijn: alle voorkomende correspondentie, notuleren van vergaderingen (zowel van eigen OR als overleg met een bestuurder/directeur), kennis van medezeggenschap en kennis van de wet op de ondernemingsraad.

Vereniging voor Eigenaren
Sinds 1 januari 2009 is het oprichten van VVE's verplicht en moeten deze ook actief zijn. Hierbij is het van belang dat alle vergaderingen goed genotuleerd worden. Ik help u dit probleem op te lossen. Ik maak een goed verslag en zo nodig een besluitenlijst van de vergadering. Indien u een verslag woordelijk uitgewerkt wilt hebben, kan dat ook.

Voor een goed lopend secretariaat van de VVE horen naast juiste verslagen ook het verzamelen van stukken, maken van agenda’s en opzetten en uitvoeren van een goed archief. Allemaal zaken die ik voor u uit handen neem. 

Neem contact op voor een notulist/secretaris